ethos

Добра частка сучасного міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. У своїй підприємницькій діяльності ці корпорації постійно шукають способи знизити податкове навантаження. Щоб оптимізувати оподаткування, багато компаній вдаються до трансферного утворення (ТЦУ).

Що таке ТЦУ

Сьогодні, у зв’язку з великими глобалізаційними процесами і зростанням кількості міжнародних корпорацій інтерес до цього питання став досить відчутним, в тому числі, і в Україні, де трансферне ціноутворення стало особливо актуальним в останні роки. Вплинули на це і нововведення в Податковому Кодексі.

Трансфертне ціноутворення, в Україні регульоване статтею №39 НК, позначається, як система, в рамках якої визначається «справедлива» ціна послуг і товарів, вартість інших об’єктів договірних відносин в контрольованих операціях, які визнаються таким податковим законодавством. Часто це можуть бути ціни, за якими юридичні особи однієї міжнародної корпорації укладають між собою договори.

Закон України № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні», прийнятий 21 грудня 2016 року, вступив в чинності 1 січня 2017 року. Цю дату або більш правильно – подію, вважають «другою революцією» в сфері ТЦУ в Україні. Як відомо, «перша» відбулася 1 січня 2015 року.

5cd99900e7d7ce29dc6621a5
untitled-design-1024x1024

Принцип «витягнутої руки» і неконтрольовані операції

Принцип «витягнутої руки» – основоположний принцип при ТЦУ, згідно з яким платник податків, учасник контрольованих операцій, визначає обсяг прибутку, що обкладається податком. Умови відповідності таких операцій вказаним принципом також описані в Податковому Кодексі. Згідно з ПКУ, це операції з нерезидентами, які проводяться на певних умовах. Зокрема, операція вважається контрольованою, якщо річний обсяг доходу підприємства становить не вище 150 млн. Гривень, а дохід від операцій з одним контрагентом – не вище 10 млн. Гривень. Зміни ПКУ торкнулися саме суми таких умов: 150 млн. Гривень замість раніше застосовуваних 50 млн. гривень, 10 млн. гривень замість раніше застосовуваних 5 млн. гривень.

 

Контрольовані операції, це операції, в яких беруть участь нерезиденти:

● пов’язані особи;
● компанії з «низькоподаткових юрисдикцій» (Перелік КМУ);
● компанії організаційно-правових форм за Переліком КМУ;
● комісіонери;
● пов’язані особи через номінального посередника.

В основі принципу лежить порівняння умов, при яких виконуються контрольовані угоди, і умов, на яких укладаються угоди між незалежними компаніями. Адже вони залежать не тільки від характеру і обсягу товарів і послуг, а й від фінансового становища учасників, їх подальших планів на розвиток, засобів, які вони вкладають в реалізацію договору, ризиків, які цей договір за собою тягне, а також зовнішніх обставин, які можуть позначитися на виконанні операції. Принцип «витягнутої руки» полягає не просто в порівнянні, а в тому, щоб визначити: чи зміг би платник податків в обставинах, що склалися встановити ті ж ціни, якби уклав договір із пов’язаною особою або особою, яка, приміром, не є резидентом в низькоподаткових юрисдикціях.

Так як ринкові умови різних країн, для яких реалізується один і той же продукт, часто сильно відрізняються, то буде некоректно брати середню вартість для ТЦУ. При використанні, наприклад, методу порівняльної неконтрольованої ціни (одного з «традиційних» методів ТЦУ) слід враховувати діапазон ціни в порівнянних умовах. Таку інформацію можна черпати з дорогих джерел, що містять дані про умови угод, зокрема – укладені контракти (наповнюються за інформацією міжнародних товарних, фінансових бірж і т. д.). В якості додаткових джерел, для характеристики ринку можливе використання комерційних каталогів і рекламних проспектів, в яких представлені аналогічні продукти інших підприємств. Крім того, корисно буде звернутися за проведенням експертизи. І найголовніше: такий аналіз слід провести на ринках кожної держави, де планується реалізація продукту.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ