Опубліковано: 04.04.2018

Оновлено: 08.09.2020

ethos

Добра частка сучасного міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. У своїй підприємницькій діяльності ці корпорації постійно шукають способи знизити податкове навантаження. Щоб оптимізувати оподаткування, багато компаній вдаються до трансферного утворення (ТЦУ).

Трансфертне ціноутворення — це…

Сьогодні, у зв’язку з великими глобалізаційними процесами і зростанням кількості міжнародних корпорацій інтерес до цього питання став досить відчутним, в тому числі, і в Україні, де трансферне ціноутворення стало особливо актуальним в останні роки. Вплинули на це і нововведення в Податковому Кодексі.

Трансфертне ціноутворення в Україні регульоване статтею №39 НК, позначається, як система, в рамках якої визначається «справедлива» ціна послуг і товарів, вартість інших об’єктів договірних відносин в контрольованих операціях, які визнаються таким податковим законодавством. Часто це можуть бути ціни, за якими юридичні особи однієї міжнародної корпорації укладають між собою договори.

Закон України № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні», прийнятий 21 грудня 2016 року, вступив в чинності 1 січня 2017 року. Цю дату або більш правильно – подію, вважають «другою революцією» в сфері ТЦУ в Україні. Як відомо, «перша» відбулася 1 січня 2015 року.

5cd99900e7d7ce29dc6621a5
untitled design 1024x1024

Принцип «витягнутої руки» і неконтрольовані операції

Принцип «витягнутої руки» – основоположний принцип при ТЦУ, згідно з яким платник податків, учасник контрольованих операцій, визначає обсяг прибутку, що обкладається податком. Умови відповідності таких операцій вказаним принципом також описані в Податковому Кодексі. Згідно з ПКУ, це операції з нерезидентами, які проводяться на певних умовах. Зокрема, операція вважається контрольованою, якщо річний обсяг доходу підприємства становить не вище 150 млн. Гривень, а дохід від операцій з одним контрагентом — не вище 10 млн. Гривень. Зміни ПКУ торкнулися саме суми таких умов: 150 млн. Гривень замість раніше застосовуваних 50 млн. гривень, 10 млн. гривень замість раніше застосовуваних 5 млн. гривень.

 

Контрольовані операції, це операції, в яких беруть участь нерезиденти:

● пов’язані особи;
● компанії з «низькоподаткових юрисдикцій» (Перелік КМУ);
● компанії організаційно-правових форм за Переліком КМУ;
● комісіонери;
● пов’язані особи через номінального посередника.

В основі принципу лежить порівняння умов, при яких виконуються контрольовані угоди, і умов, на яких укладаються угоди між незалежними компаніями. Адже вони залежать не тільки від характеру і обсягу товарів і послуг, а й від фінансового становища учасників, їх подальших планів на розвиток, засобів, які вони вкладають в реалізацію договору, ризиків, які цей договір за собою тягне, а також зовнішніх обставин, які можуть позначитися на виконанні операції. Принцип «витягнутої руки» полягає не просто в порівнянні, а в тому, щоб визначити: чи зміг би платник податків в обставинах, що склалися встановити ті ж ціни, якби уклав договір із пов’язаною особою або особою, яка, приміром, не є резидентом в низькоподаткових юрисдикціях.

Так як ринкові умови різних країн, для яких реалізується один і той же продукт, часто сильно відрізняються, то буде некоректно брати середню вартість для ТЦУ. При використанні, наприклад, методу порівняльної неконтрольованої ціни (одного з «традиційних» методів ТЦУ) слід враховувати діапазон ціни в порівнянних умовах. Таку інформацію можна черпати з дорогих джерел, що містять дані про умови угод, зокрема – укладені контракти (наповнюються за інформацією міжнародних товарних, фінансових бірж і т. д.). В якості додаткових джерел, для характеристики ринку можливе використання комерційних каталогів і рекламних проспектів, в яких представлені аналогічні продукти інших підприємств. Крім того, корисно буде звернутися за проведенням експертизи. І найголовніше: такий аналіз слід провести на ринках кожної держави, де планується реалізація продукту.

Трансферне ціноутворення 2020

Третя фаза революційних нововведень в трансферному ціноутворенні почалася 01.01.19 р – з моменту введення в дію змін, внесених до Податкового кодексу України. Поправки були внесені на підставі Закону від 23.11.18 р № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Зміни, внесені до Податкового кодексу, перш за все з’явилися черговим етапом поступального впровадження світової практики контролю за трансферним ціноутворенням. Крім того, стали відображенням і узагальненням існуючої в Україні в попередні роки практики контролювання процесів трансфертного ціноутворення.

Ще одним важливим аспектом зміни законодавства виступає реалізація конкретних зобов’язань, які були прийняті на себе українською державою щодо імплементації Плану протидії розмивання податкової бази і виведенню прибутків (BEPS). План BEPS на сьогоднішній день виступає не тільки світовою тенденцією змін, але і ефективним знаряддям, за допомогою якого здійснюється контроль за ТЦО. Усі значимі доповнення і зміни, внесені в законодавство, справляють істотний вплив на трансфертне ціноутворення в 2020 році.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ