Опубліковано: 27.04.2021

Оновлено: 08.12.2021

Поточна звітність з трансфертного ціноутворення в Україні давно потребувала доопрацювання та стандартизації відповідно до міжнародних вимог. Така процедура входить до умов, які поставлені перед країною з ініціативами BEPS – Планом протидії розмиванню податкової бази. Перераховані в ньому кроки були затверджені країнами з розвинутою економікою, якими був взятий курс на прозорість фінансової інформації в плані режимів оподаткування.

За допомогою BEPS можна забезпечити додаткову підтримку чесної конкуренції, у тому числі шляхом контролю над сплатою податків у тій країні, де було створено додаткове благо (дохід, прибуток). Усього в плані налічується 15 кроків, які покликані запобігти виведенню податків у ті юрисдикції, де податкові зобов’язання менше. У ході виконання пункту 13 цього плану, Мінфін України затвердив нову трирівневу структуру звітності з трансфертного ціноутворення. Тепер вона включає в себе наступний пакет документів:

  1. Local File – Документація з трансфертного ціноутворення. Вона містить документи та матеріали, складені з урахуванням вимог підпункту 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ.
  2. Master File – документи та матеріали, які містять інформацію, задану умовами підпункту 39.4.7 п. 39.4 статті 39 ПКУ.
  3. Country-by-Country Report (Звіт у розрізі країн) – форма звіту для міжнародної групи компаній, сумарний дохід якої за один фінансовий рік перевищує еквівалент у 750 млн. євро. Перелік умов для підготовки звітів CCR закріплений у підпунктах 39.4.10-39.4.14 п. 39.4 статті 39 ПКУ.

Кого стосується дана система?

Перше питання, яке виникає у платників податків, – хто потрапляє під трирівневу систему звітності. І тут головним принципом є участь у Міжнародній групі компаній. Таким чином, подавати дану звітність необхідно тим українським компаніям, які входять в одну з МГК.

У свою чергу, міжнародна група компаній – це союз двох або більше юросіб, які вважаються податковими резидентами різних держав і взаємопов’язані завдяки критеріям володіння або контролю.

Повідомлення про участь у МГК

Саме з цього документа і починається вся трирівнева Документація з ТЦУ. Чому? Тому що таким способом податкові органи встановлюють, кого ж стосується дана система та на кого поширюються нові вимоги.

Якщо ж платник податків у звітному році здійснював контрольовані операції, тоді він зобов’язаний до 1 жовтня подати Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Як і інша документація, дане Повідомлення подається в електронному форматі.

Якщо ж українська компанія входить до МГК, але при цьому вона не здійснювала за звітний період контрольовані операції, тоді Повідомлення подавати не потрібно.

Глобальна документація

Глобальна документація подається тільки при наявності відповідного запиту. Після отримання даного запиту платник податків має 90 днів для того, щоб передати податковим органам запитувану інформацію.

Якщо ж кілька українських організацій відносяться до однієї і тієї ж МГК, то податкові органи можуть вибрати тільки одного платника податків, який буде подавати відповідну Документацію.

Звіт у розрізі країн

Характерна особливість звітів Country-by-Country Report (далі CCR) полягає у зрізі інформації по кожній юрисдикції, в якій діє група компаній. Реалізація звітів таких транснаціональних організацій повинна включати розширений перелік даних. Сюди входить перелік всіх країн, де здійснює свою діяльність група компаній, а також перелік усіх дочірніх організацій і філій по кожній з цих країн. У звіті повинні бути дані про податкові зобов’язання та фінансові результати всіх філій і компаній. У CCR необхідно включити інформацію про активи, основні засоби та витрати в кожній країні.

Форма та порядок подання Звіту в розрізі країн затверджені Наказом Мінфіну від 14.12.2020 р. №764 (набрав чинності 19.02.2021 р)

Коли подавати звітність?

Вперше трирівнева Документація з ТЦУ буде застосовуватися до фінансового року, який закінчується у 2021 році. При цьому подавати Документацію можна не раніше, ніж на рік підписання Україною багатосторонньої угоди Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA). Із застосуванням умов та інструментів, передбачених цією угодою, здійснюється автоматичний обмін звітами між країнами, які підписали таку угоду. Дані будуть використовуватися для податкової перевірки компаній у країнах, де вони діють.

Що передбачено за порушення?

Звичайно ж, як і за інші порушення під час податкових перевірок, за неподання трирівневої звітності та Повідомлення українським законодавством передбачено штраф.

За неподання Повідомлення про участь у МГК передбачений штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів, за неподання глобальної Документації – 300 прожиткових мінімумів, за неподання звіту в розрізі країн – 1000 прожиткових мінімумів.

За надання неправдивих даних у Повідомленні – 50 прожиткових мінімумів, у звіті в розрізі країн – 200 прожиткових мінімумів.

Читаємо, аналізуємо, звертаємося за безкоштовною консультацією. Завжди раді, аудитори Групи Компаній “Парето”.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ