Опубліковано: 08.04.2017

Оновлено: 22.09.2021

Згідно з українським законодавством, контрольовані операції мають велике значення в питанні податкового контролю. З метою зменшення випадків уникнення сплати податків, уряд встановлює нові правила та вимоги.

Кожен платник податків, що здійснює контрольовану операцію, стикався з необхідністю надання звітних документів. Таким чином, податкові органи ведуть свій контроль за процедурою оподаткування.

Отже, у цій статті ми розкриємо поняття «контрольовані операції», розповімо про всі особливості та порядок подання відповідної документації.

Зміст:

 

Що таке контрольовані операції?

Контрольовані операції — це певні операції, які виконуються між суб’єктами господарювання, контролюються уповноваженими податковими органами. До даної категорії відносяться всі операції господарського характеру, за підсумками яких може відбуватися або завищення витрат, або заниження доходів, а це, у свою чергу, веде до заниження прибутку та податку на такий прибуток.

У підпункті 39.2.1.4 Податкового кодексу України закріплено конкретний список можливих контрольованих операцій у 2021 році. Так, до них відносяться:

Контрольовані операції визначення.

 • операції з такою продукцією, як сировина або готові товари (відбувається експорт або імпорт);
 • операції, які полягають у наданні або придбанні певних послуг;
 • операції, об’єктом яких виступають нематеріальні активи або об’єкти інтелектуальної власності;
 • операції фінансового характеру (наприклад, лізинг, інвестиції, кредити тощо);
 • угоди купівлі-продажу, об’єктами яких можуть бути корпоративні права, цінні папери, інвестиції, матеріальні та нематеріальні активи;
 • операції нерезидента з його постійним представництвом (резидентом України);
 • операції передачі резидентом України нерезиденту функцій, активів, ризиків, у результаті яких на “неринкових умовах” зменшуються доходи (фінансовий результат) такого резидента.

Критерії

Одне з актуальних питань – які критерії контрольованих операцій встановлені в 2021 році? Податковий кодекс України виділяє певні критерії, за якими можна визначити, чи є угода контрольованою або ж ні. Отже, згідно з підпунктом 39.2.1.7, операція вважається контрольованою, коли відповідає наступним двом критеріям:

 1. Загальний дохід платника податку на прибуток за річний звітний період більше, ніж 150 млн грн.
 2. Розмір операції платника податку на прибуток з кожним окремим контрагентом за річний звітний період більше, ніж 10 млн грн.

І така контрольована операція відповідає однієї з ознак:

 1. Суб’єктний склад (сюди відносять всіх суб’єктів, з якими укладається контрольована операція, при цьому враховуються всі виключення та правила Податкового кодексу України);
 2. Вид господарської операції (тут, в першу чергу, визначають, з чим пов’язана контрольована операція);
 3. Обсяг операції (вартісні показники, тобто розмір угоди, з окремим контрагентом);
 4. Обсяг доходу від діяльності компанії, який безпосередньо вказується в бухгалтерському обліку.

 

ТЦУ-Метод

Показник

Формула

Ціни перепродажу

Валова рентабельність

Валовий прибуток/ Чистий дохід

Витрати плюс

Валова рентабельність собівартості

Валовий прибуток / Собівартість реалізації

Чистого прибутку

Чиста рентабельність

Операційний прибуток / Виручка від реалізації

Чиста рентабельність витрат

Операційний прибуток / (Собівартість + операційні витрати)

Рентабельність операційних витрат

Валовий прибуток / Операційні витрати

Рентабельність активів

Операційний прибуток / Активи

Рентабельність капіталу

Операційний прибуток / Капітал

Контрольовані операції в Україні

Контрольовані операції викликають особливий інтерес не тільки у міжнародних організацій, а й в українських податкових органів. У нашій країні особливу увагу звертають на законність проведення подібних процедур, адже такі порушення можуть принести досить вагомі збитки.

В Україні трансфертне ціноутворення (й контрольовані операції окремо) регулюються таким законодавчим актом, як Податковий кодекс України. У зв’язку з сьогоднішнім зростанням глобалізації та збільшенням міжнародних корпорацій інтерес до питання про ТЦУ став тільки більше, а контролюючі органи відповідно посилили свою роботу. Таким чином, Податковий кодекс був переглянутий та оновлений новими пунктами.

Зміни в 2021 році

Контрольовані операції в 2021 році в Україні.

Законодавчі зміни в контрольованих операціях дають про себе знати. Тому платникам податків доводиться підлаштовуватися під нові вимоги податкових органів. Так, у податкове законодавство України Законом №466 внесено зміни щодо подання звітності про контрольовані операції.

Зокрема, платники податків, крім Звіту про контрольовані операції, зобов’язані до 1 жовтня року, що настає за звітним, подавати Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Дане повідомлення подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Також зміни законопроекту №1210 вводять трирівневу структуру документації по трансфертному ціноутворенню. Документація подається протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, але не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої відноситься такий платник податків, а в разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік  – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

Запит контролюючого органу до платників податків про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення вперше буде застосовуватися щодо фінансового року, який закінчиться в 2021 році.

Ще один документ – Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (country-by-country reporting). Він подається, коли сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, перевищує еквівалент 750 млн. євро та при наявності однієї з обставин:

 • платник податків є материнською компанією Групи;
 • платник податків уповноважений материнською компанією на подання звіту в розрізі країн Групи;
 • материнська компанії не подає звіт та не уповноважує іншого учасника Групи на представництво;
 • між Україною та іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії підписаний договір про обмін податковою інформацією, але не вступив у силу порядок обміну звітами.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній оформляється за фінансовий рік і повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, в якій користувач міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність.

Звіт про контрольовані операціїПорядок складання звіту про контрольовані операції.

Звіт про контрольовані операції повинні подавати всі платники податків, прибуток яких за рік від будь-якої діяльності склав понад 150 000 000 грн і кількість господарських операцій з будь-якими контрагентами-нерезидентами, прописаними у ст. 39 ПКУ – більше 10 000 000 грн. Також це стосується постійних представництв нерезидентів, кількість операцій яких у минулому році було більше 10 000 000 грн.

Форма звіту, власне, як і порядок його становлення, затверджується наказом Міністерства Фінансів України № 8. Даний звіт повинен бути наданий тільки в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до Закону про електронний документообіг та електронний цифровий підпис.

Читайте детальніше про те, як правильно надати звіт про контрольовані операції >

Рентабельність контрольованих операцій

У багатьох випадках виникає необхідність у розрахунку рентабельності контрольованої операції. Для цього платники податків використовують економічні розрахунки витрат і доходів.

Під час визначення рентабельності велику роль відіграють такі обставини:

 • Напрямок, яким займається суб’єкт контрольованої операції;
 • Поділ функцій і ризиків, які мають відношення до активів;
 • Економічна потреба у використаному факторі.

Крім того, можуть виникнути якісь складності в обчисленні рентабельності. Це може бути тоді, коли компанія:

 1. Має кілька напрямків у своїй діяльності;
 2. Виступає в ролі дистриб’ютора;
 3. Виступає в ролі виробника;
 4. Є провайдером;
 5. Є ліцензіатом.

Практика перевірок показала, що бізнесменам варто самостійно ознайомитися з методологією ДПС, проводити аналіз записок-роз’яснень, відповідей, отриманих від податківців, судову практику. Неприпустимо обходити стороною й поділ доходів і витрат.

Податкові перевірки контрольованих операцій

Податкові перевірки контрольованих операцій кардинально відрізняються від інших документальних перевірок. Підстави призначення та проведення таких перевірок регулюються вимогами ст. 39 Податкового кодексу України та Порядку проведення перевірок платників податків з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. №344 (далі – Порядок №344).

Загальні підстави проведення перевірок контрольованих операцій

Відповідно до п. 4 розділу I Порядку №344 перевірки контрольованих операцій проводяться у формі документальних позапланових перевірок. Рішення про проведення перевірки контрольованих операцій може бути прийнято не раніше 1 жовтня року, що настає за звітним роком, в якому були здійснені контрольовані операції й тільки за умови здійснення комплексного аналізу таких операцій і фінансово-господарської діяльності платника податків.

Підстави проведення перевірок контрольованих операцій.

Слід зауважити, що контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контрольованих операцій одного платника податку протягом календарного року.

Згідно з вимогами п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України, контролюючий орган має право провести перевірку контрольованих операцій і самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 2555 дня, наступного за останнім днем ​​граничного строку подання декларації. Тобто, контрольовані операції можуть бути перевірені протягом 7 років з дати їх проведення.

Відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України та Порядку №344 – тривалість проведення перевірки контрольованих операцій не може перевищувати 18 місяців. Однак у разі, якщо контролюючий орган очікує інформацію від компетентного органу іноземних держав, переклад документів, необхідних для здійснення якісного дослідження або результати проведеної експертизи, термін проведення можу бути продовжений за рішенням ДПС України на 12 місяців. 

Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій, контролюючий орган, який проводить дану перевірку повинен надавати платнику податків інформацію про поточний стан перевірки.

Перелік країн для контрольованих операцій

Питання про країни, операції з якими відносяться до контрольованих, завжди було одним з найпопулярніших в трансфертному ціноутворенні.

І так, список країн для трансфертного ціноутворення 2021 року включає в себе 65 країн (територій). Цей перелік був затверджений Кабінетом Міністрів України, відповідно до Постанови №1045 від 27.12.2017 р. зі змінами та доповненнями. Він включає в себе всі країни, де ставка корпоративного податку на 5 або більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні.

Пропонуємо розглянути перелік країн для контрольованих операцій в 2021 році більш докладно. Ми впорядкували країни в алфавітному порядку. Для того, щоб ознайомитися з цим переліком детальніше читайте повну статтю в нашому блозі

Для визначення ставлення нерезидента до країни (території) за вищевказаним списком слід брати до уваги податкові сертифікати, видані фіскальним органом країни резидентності іноземного контрагента за нашими операціями.

Контрольовані операції з нерезидентами.

Контрольовані іноземні компанії

В якості контрольованої іноземної компанії розглядається:

 • будь-яка юрособа або іноземна організація без такого статусу, включаючи трасти, партнерства, фонди та ін., які зареєстровані за межами країни та контролюються фізособою або юридичною особою – резидентами України.

Контролюючою може бути визнана особа, яка:

 • здійснює фактичний контроль над КІК, навіть якщо юридично не є її власником;
 • має право на вимогу отримувати дохід (у тому числі бенефіціар), у разі ліквідації КІК – отримати майно, а також безперешкодно фактично контролювати іноземну освіту (наприклад, траст), при цьому не маючи статусу юридичної особи;
 • якій належить частка в іноземній компанії, що становить понад 50%;
 • володіє часткою більше 10%, тоді як іншим резидентам України в іноземній компанії загалом належить 50 і більше відсотків.

Закон про контрольовані іноземні компаніїЗакон про КІК.
також визначає в якості контролюючих осіб:

 • бенефіціарів власників у визначенні Закону про запобігання легалізації доходів;
 • власників частки майна установи, фонду, іншої освіти, яка не має статусу юрособи, до активів якої відноситься зазначена частка, а також засновників трастів (виняток – дискреційні безвідкличні трасти), учасників партнерства.

Разом з тим особа не має статусу контролюючого, якщо позбавлене права на:

 • отримання прибутку;
 • прийняття рішення про розподіл прибутку;
 • отримання активів – прямо або опосередковано.

Якщо у звітному періоді були здійснені контрольовані угоди з іноземними компаніями, то податковий орган може запросити наступну документацію:

 1. Повідомлення податкової інстанції про заснування, початок здійснення фактичного контролю, отримання частки, відчуження частки в контрольованій іноземній компанії – у термін 60 днів з дня настання такої події.
 2. Звіт про контрольовані іноземні компанії – повинен бути представлений одночасно з декларацією про майно та доходи/податковою декларацією з податку на прибуток.

Читайте детальніше про контрольовані іноземні компанії >

Контрольовані угоди

Контрольовані угоди в Україні виконуються між суб’єктами господарювання, які, у свою чергу контролюються податковими органами. До таких угод відносять всі операції, які можуть призвести до завищення витрат або заниження доходів, а це має пряме відношення до процедури оподаткування.

У підпункті 39.2.1.4 Податкового кодексу України закріплено невинятковий список можливих контрольованих угод. Так, до них відносяться:

 • угоди з такою продукцією, як сировина або готові товари (відбувається експорт або імпорт);
 • угоди, які полягають в наданні або придбанні певних послуг;
 • угоди, об’єктом яких виступають нематеріальні активи або об’єкти інтелектуальної власності;
 • угоди фінансового характеру (наприклад, лізинг, інвестиції, кредити тощо);
 • угоди купівлі-продажу, об’єктами яких можуть бути корпоративні права, цінні папери, інвестиції, матеріальні та нематеріальні активи;
 • угоди нерезидента з його постійним представництвом (резидентом України);
 • угоди передачі резидентом України нерезиденту функцій, активів, ризиків, у результаті яких на “неринкових умовах” зменшуються доходи (фінансовий результат) такого резидента.

Критериії

У трансфертному ціноутворенні має значний такий фактор, як критерії контрольованої угоди. Щодо контрольованих угод, як й інших будь-яких понять, встановлені спеціальні характеристики (критерії), тільки при наявності яких угода буде вважатися контрольованою.

Критерії контрольованих угод у 2021 році закріплені в українському законодавстві, а саме в підпункті 39.2.1.7 Податкового кодексу України.  Таким чином, виділяють дві основні характеристики:

 1. Загальний дохід платника податку на прибуток за річний звітний період більше, ніж 150 млн грн.
 2. Розмір операції платника податку на прибуток з кожним окремим контрагентом за річний звітний період більше, ніж 10 млн грн.

Критерії контрольованих угод.

Якщо ж угода не буде відповідати цим критеріям, тоді вона не буде вважатися контрольованою.

Контрольовані угоди з нерезидентами

Також варто звернути увагу й на контрольовані угоди з нерезидентами. Для того, щоб детально розібрати це питання, наведемо деякі реальні приклади таких угод.

Перший приклад – кредит, отриманий від нерезидента. У даному випадку розмір кредиту не береться до уваги під час встановлення вартісного критерію. Однак процентна ставка (тобто розмір відсотків) впливає на формування витрат резидента. Таким чином, даний фактор відіграє роль під час здійснення оподаткування податком на прибуток.

Другий приклад – це експорт продукції нерезиденту, який є пов’язаним з резидентом. Бувають ситуації, коли вартість на реалізовані товари значно нижче ринкових цін, відповідно це відбивається на доході резидента (його заниження). У свою чергу, це враховується під час оподаткування прибутку – недоотримання бюджетом України податку на прибуток.

Звіт в податкову по контрольованим операціям

Податок на контрольовані угоди.

Звітність по контрольованим операціям — це складова документації з трансфертного ціноутворення. Ці документи характеризують діяльність компанії, яка пов’язана з контрольованими операціями, умови контрольованих операцій, обставини, в яких такі умови (домовленості) були досягнуті (ринкову кон’юнктуру) тощо.

Звіт про контрольовані операції у 2021 році, а точніше його підготовка включає в себе:

 • Інвентаризація операцій з нерезидентами – визначення контрольованих угод.
 • Підготовка Звіту про контрольовані операції.
 • Рекомендації про автоматизацію збору даних, їх угруповання для складання Звіту про контрольовані операції.

Нижче ми навели приклад підготовки Документації по ТЦУ на основі одного з наших реальних кейсів.

Клієнтом була фармацевтична корпорація. Вона була виробником та експортером лікарських препаратів для власних підприємства, які перебували в Європі та Азії.

Перед експертом було поставлено завдання підготувати документацію з метою підтвердження відповідності принципу “витягнутої руки” в операціях, які були спрямовані на експорт товарів до держав, які перебувають у списку “низькоподаткових юрисдикцій”.

Також були встановлені конкретні терміни виконання роботи, а саме з 10 червня 2019 року по 8 серпня 2019 року.

У свою чергу, експерт підготував всю необхідну документацію, дотримуючись всіх рекомендацій ОЕСР. Для цього був використаний комбінований підхід, який ґрунтувався на методі порівняльної контрольованої вартості та методі чистого прибутку.

Як результат фахівець довів відповідність умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”.

Терміни здачі звітності

Важливо пам’ятати про терміни подачі звітності. Адже неподання документів або несвоєчасне надання несуть за собою покарання, встановлене українським законодавством.

Отже, платники податків, крім Звіту про контрольовані операції зобов’язані до 1 жовтня того року, що настає за звітним подавати Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Крім того, подається ще й Документація по ТЦУ протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту, а Глобальна Документація по ТЦУ – протягом 90 календарних днів, але не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої відноситься такий платник податків, а в разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

У свою чергу, запит контролюючого органу до платників податків про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення вперше буде застосовуватися щодо фінансового року, який закінчиться в 2021 році.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ