Опубліковано: 31.08.2020

Оновлено: 02.10.2020

Державна податкова служба України отримала повідомлення, в якому були зазначені певні питання щодо ведення звіту з трансфертного ціноутворення. Саме тому ДПС дала кваліфікаційні роз’яснення. Цікаво? Читайте цю статтю. 

Що було роз’яснено? 

Закон України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» встановлює, що підпункт 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України збільшується на ще один підпункт “й”. У ньому зазначено, що документація має включати копію висновку аудитора щодо фінансової звітності за необхідний термін. 

Крім того, стаття 1 Закону України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» встановлює, що бухгалтерська звітність – це документація, яка включає в себе дані про економічний стан та результати роботи компанії. 

Згідно з пунктом 1 статті 3 цього Закону України головна мета фінансового обліку та звітності – це ознайомлення особи (користувача) з усією необхідною, правдивою інформацією про економічний стан та результати роботи компанії з метою вирішення певних питань. 

Також стаття 1 Закону регулює поняття консолідованої фінансової звітності. Так, це бухгалтерська звітність, яка контролює компанії в якості єдиного економічного показника. 

Необхідно зазначити, що пункт 15.1 статті 15 Податкового кодексу України зазначає, що платниками вважаються фізичні та юридичні особи, а також самостійні підрозділи, які користуються об’єктами оподаткування або здійснюють процедури, що мають відношення до цих об’єктів. 

Пункт 44.1 статті 44 ПКУ регламентує, що з метою реалізації оподаткування особи повинні мати спеціальний облік прибутків, витрат та інших грошових показників, що мають відношення до визначення об’єкту (зобов’язань) на підставі тих чи інших фінансових документів (звітів). Крім того, є заборона, яка зазначає, що неможливо формувати звітність на підставі документів, які є не підтвердженими. 

Наказ Міністерство фінансів України від 7 липня 1999 року № 163 затвердив ПсБО 19 «Об’єднання підприємств», згідно з яким материнське (холдингове) підприємство – це організація, що контролює дочірні компанії. 

У свою чергу, пункт 14 статті 1 Закону України від 12.07.2001 № 2664-III  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлює, що дочірня компанія – це юридична особа, що підконтрольна іншій юридичній особі (тобто материнському підприємству). 

Було корисно? Дізнайтеся більше. Наприклад, про те, що регламентує нова модель, яка регулює звітність з трансфертного ціноутворення

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ