Опубліковано: 20.07.2020

Оновлено: 20.08.2020

Напередодні початку звітного періоду, що пройшов у 2019 році, щодо питання трансфертного ціноутворення ДПС України надала деякі коментарі, що були розміщені у форматі роз’яснень під час індивідуальних консультацій з платниками податків. 

Цікаво, які питання розглянула ДПС? Тоді читайте цю статтю. 

Процес, який полягає у дисконтуванні довгострокового боргу перед нерезидентом, не є контрольованим

Норми Податкового кодексу України не встановлюють відмінності для управління економічними результатами до оподаткування за процесами, що полягають у дисконтуванні активів. Ці процеси відбуваються згідно з вимогами бухгалтерського обліку під час рахування економічного результату до оподаткування. 

Крім того, дисконтування довгострокового боргу має вплив на розмір річного прибутку платника. Також необхідно пам’ятати, що процес дисконтування не вважається процесом з залученням контрагентів, а вважається певною розрахунковою величиною. 

Операція, під час якої прибуток нерезидента відображається в розрахунках платника, може вважатися контрольованою 

Бувають випадки, коли дохід підприємства-нерезидента може бути відображений серед розрахунків резидента у вигляді збільшення балансової вартості фінінвестицій організації, використовуючи метод участі в капіталі. Такі ситуації значно впливають на об’єкт оподаткування за допомогою податку на дохід організації платника. Тому, враховуючи критерії вартості, цей процес може вважатися контрольованим.

Звіт про контрольовані процеси організації, яка знаходиться на етапі реорганізації

У випадку, коли організація реорганізується методом приєднання, усі її права та обов’язки покладаються на підприємство-правонаступника. Таким чином, підприємство-правонаступник зобов’язаний до 1 жовтня, яке передує звітному періоду, подати відповідний звіт, в якому зазначені усі контрольовані процеси

Цікаво, якщо ціни контрольованої операції не будуть відповідати методу «витягнутої руки», платнику необхідно буде самостійно змінити їх, враховуючи те, що це не повинно зменшити розмір податку (підпункт 39.5.4.1 статті 39 Податкового кодексу України). 

Різниця розміром 30%, яка використовується під час спеціальних експортних процесів 

У випадку, коли відбувається експорт товарів або послуг, що приносить користь нерезиденту, платник податків зобов’язаний під час формування результату звітного року додати 30% від розміру, отриманого під час реалізації. 

Проте норми, що закріплені в підпункті 140.5.51 статті 140 Податкового кодексу України, не застосовуються платником у разі, коли: 

  • процес є контрольованим;
  • розмір прибутку визначений за методом «витягнутої руки». 

Цікаво, якщо розмір вартості реалізації виходить нижче ніж розмір, що підрахований за вищезгаданим методом, тоді зміна фінансового результату відбувається на розмір, який є різницею двох цих вартостей. 

Було корисно? Читайте про те, які зміни відбулися у трансфертному ціноутворенні

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ