Опубліковано: 18.02.2020

Оновлено: 18.08.2020

cooperation analyst chart professional paper economics 1418 47

30%-ве коригування фінансового результату при здійсненні імпортних операцій

У період подання річної звітності з податку на прибуток варто звернути увагу на питання, яке часто не потрапляє в поле належної уваги платників податку на прибуток, але дуже тісно пов’язане з трансфертним ціноутворенням та перевіряється в ході проведення податкового аудиту органами ДПС.

Це – вимога п. 140.5. ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якою визначено різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду, зокрема:
1) підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 ПКУ передбачено, що фінансовий результат збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та п.п.140.5.6 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:

  • нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб — нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до Переліку держав (територій), що відповідають критеріям, встановленим п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, затверджених постановою КМУ від 11.04.2018 №295;
  • нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 180 відповідно до п.п. «Г» п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39ПКУ.

2) підпунктом 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 ПКУ передбачено, що фінансовий результат збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Для виконання вимог абзаців третього та четвертого п.п 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ платнику податку необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, платник податку повинен:

  • виконати процедуру підтвердження суми витрат за цінами (рівнем рентабельності), визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до ст. 39 ПКУ, та в разі, якщо ціна придбання товарів (показник рентабельності сформований в межах операцій), в тому числі необоротних активів, робіт і послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом «витягнутої руки», здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на розмір різниці між вартістю придбання і вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки»;
  • здійснити коригування фінансового результату до оподаткування у розмірі 30 відсотків вартості товарів, в тому числі необоротних активів, робіт і послуг.

Для виконання вимог п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ платнику податку також необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована та сума витрат не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, платник податку повинен здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по нарахуванню, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Слід зазначити, що з метою забезпечення системного підходу щодо застосування положень ПКУ коригування фінансового результату до оподаткування, передбачені п.п. 140.5.4 та п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, мають здійснюватися за результатами податкового (звітного) року та відображатися у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ