Опубліковано: 13.04.2020

Оновлено: 18.08.2020

315

Перше, з чим слід ознайомитися – хто подає звіт за 2020 рік. Відповідно до вимог ст.39 ПК, абсолютно всі платники податків, які в 2020 році здійснювали контрольовані операції – повинні подати декларацію по контрольованих операціях в ДФС до першого жовтня нинішнього року. Отже, платникам податків першочергово потрібно виявити, хто з них підлягає контролю трансфертного ціноутворення, і які господарські операції, що здійснюються ними, вважаються контрольованими в минулому році.

Ознаки платників податків

 1. Річний дохід платника податків за будь-який вид діяльності в 2020 році, який визначений правилами бух. обліку повинен бути не більше 150 000 000 грн, за вирахуванням непрямих податків:

  • чистий дохід від реалізації продукції;
  • інші операційні доходи;
  • прибуток від участі в капіталі;
  • інші фінансові доходи;
  • інші доходи.

  Підприємствам, у яких за минулий рік були курсові різниці від перерахунку фінансів в іноземній валюті та інші  монетарні статті про операційну діяльність, варто не забувати, що прибуток від операційної та неопераційної курсової різниці приймається до уваги для обчислення річного доходу (150 000 000 грн).

22 13
Buhgalter 2

2.Кількість господарських операцій платника податків за 2020 рік з кожним контрагентом, який вказаний в ст. 39 ПКУ, має бути не більше 10 000 000 грн, за вирахуванням непрямих податків.

 Щоб визначити кількість контрольованих операцій в розрізі контрагентів, береться до уваги загальна кількість (сума) госп.операцій як по реалізації, так і з купівлі товарів/послуг з окремими контрагентами. Операції, які виступають господарським для цілей трансфертного ціноутворення, вказані в ст. 39 ПКУ.

Виявляючи вартісний критерій контрольованих операцій (10 000 000 грн) з контрагентами за минулий рік, платники податків з упевненістю можуть вважати, що обсяг дивідендів в грошовому еквіваленті, які нараховуються/сплачуються ними на користь нерезидентів в 2020 році, не виступає контрольованими операціями і не приймається до уваги при виявленні даного вартісного критерію.

Більш того, щоб визначити кількість контрольованих операцій з контрагентом, не беруться до уваги курсові різниці від перерахунку фінансів в іноземній валюті та інших монетарних статей щодо операційної діяльності.

Важливо!

Щоб господарські операції платника податків були визнані контрольованими, потрібно два вартісних критеріїв – річний дохід і обсяг операцій з контрагентами. Крім того, вони повинні бути виконані одночасно.

3. Контрагент платника податків та господарська операція повинні відповідати будь-яким критерієм, зазначеним у ст. 39 ПКУ.

Це такі критерії:

 • контрагент-нерезидент виступає пов’язаною особою з платником податків;
 • зовнішньоекономічна господарська операція платника податків щодо реалізації/ або купівлі товарів (послуг) виконувалась за участю комісіонера-нерезидента;
 • контрагент-нерезидент, зареєстрований в державі, яка перебувала серед переліку держав, що відповідають критеріям, встановленим у ст. 39 ПКУ, або контрагент-нерезидент виступає резидентом даних держав;
 • контрагент-нерезидент зареєстрований в організаційно-правовій формі, що входить до переліку організаційно-правових форм нерезидентів, що не сплачують податок на прибуток, в тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і не виступають податковими резидентами держави, в якому вони зареєстровані як юридичні особи;
 • господарські операції (внутрішньогосподарські розрахунки), які здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом в нашій країні.
be6e0e284cedf80cc4c2916c152a0e4f
post 5a6caf4f6724f

Висновок

Звіт по контрольованим операціями повинні подавати всі платники податків, прибуток яких за рік від будь-якої діяльності склав понад 150 000 000 грн і кількість господарських операцій з будь-якими контрагентами-нерезидентами, прописаними в ст. 39 ПКУ – більше 10 000 000 грн. Також це стосується постійних представництв нерезидентів, кількість операцій яких в минулому році був більш 10 000 000 грн.

Форма, по якій подається звіт по контрольованих операціях за минулий рік

Форму звіту, власне, як і порядок його становлення, затверджуються наказом Міністерства Фінансів України № 8. Даний звіт повинен бути наданий тільки в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до Закону про електронний документообіг і електронний цифровий підпис. Іншої процедури, припустимо, в паперовій формі, ПКУ та порядок його складання не має на увазі. Через те, що зовсім недавно став діяти наказ Міністерства Фінансів України № 242, платники податків перебувають у подиві – в якій формі необхідно подавати звіт за минулий рік. ДФС в свою чергу надала інформацію своїм територіальним органам, а також платникам податків, що звіт про КО, які були зроблені платниками податків протягом 2020 року слід заповнювати і подавати в оновленій формі і в тому порядку, який затверджений наказом № 242. Крім того, співробітники ДФС вказали, що Звіти по 2019 році, які були подані платниками податків до набрання чинності оновлень, так само прийнято вважати дійсними. Враховуйте, що звіти, які були подані до 1 вересня 2019 року заповнені в “старій” формі ще вважаються дійсними. Однак після цього періоду, звіт повинен вже подаватися з урахуванням змін, які були внесені наказом 242.

 

 

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ