Опубліковано: 08.04.2020

Оновлено: 13.08.2020

Податкові перевірки контрольованих операцій кардинально відрізняються від інших документальних перевірок. Підстави призначення та проведення таких перевірок регулюються вимогами ст. 39 Податкового кодексу України та Порядку проведення перевірок платників податків з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. №344  (далі – Порядок №344).

Загальні підстави проведення перевірок контрольованих операцій

Відповідно до п. 4 розділу І Порядку №344 перевірки контрольованих операцій проводяться у формі документальних позапланових перевірок. Рішення про проведення перевірки контрольованих операцій може бути ухвалене не раніше 1 жовтня року , що настає за звітним роком, в якому було здійснено контрольовані операції та лише за умови здійснення комплексного аналізу таких операцій та фінансово-господарської діяльності платника податків.

Особливість призначення перевірки контрольованих операцій  полягає у необхідності погодження територіальним контролюючим органом рішення про проведення перевірки з центральним апаратом ДПС України. Для того щоб отримати таке рішення, контролюючому органу в якому перебуває на обліку платник податків, необхідно підготувати інформаційне повідомлення з детальним обґрунтуванням підставі для проведення перевірки. Дане повідомлення надсилається до ДПС України, яка протягом 15 робочих днів з дати отримання такого повідомлення зобов’язана надати погодження або обґрунтоване заперечення щодо проведення такої перевірки.

Слід зауважити, що контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контрольованих операцій одного платника податків протягом календарного року.

Згідно вимог п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України, контролюючий орган має право провести перевірку контрольованих операцій та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 2555 дня , що настає за останнім днем граничного строку подання  декларації. Тобто, контрольовані операції можуть бути перевірені протягом 7 років з дати їх проведення.

Тривалість перевірок контрольованих операцій

Відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України та Порядку №344 – тривалість проведення перевірки контрольованих операцій не може перевищувати 18 місяців. Проте у випадку, якщо контролюючим орган очікує інформацію від компетентного органу іноземних держав, переклад  документів, які необхідні для здійснення якісного дослідження чи результати проведеної експертизи, термін проведення можу бути продовжено за рішенням ДПС України на 12 місяців. 

Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій, контролюючий орган, який проводить дану перевірки повинен надавати платнику податків інформацію про поточний стан перевірки.

Особливості проведення перевірки контрольованих операцій

Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи та пояснення, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, їх відповідність умовам принципу «витягнутої руки»,  повноту нарахування та сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

Дані документи надаються платником податків на усний запит перевіряючих, які проводять перевірку, в узгоджені терміни. У випадку не надання документів на усний запит, платнику податків направляється письмовий запит у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України.

Також, в ході проведення перевірки контролюючий орган має право надсилати платникам податків, які є сторонами контрольованих операцій, що перевіряються, запит про надання документів чи інформації, щодо операцій чи провести зустрічну звірку у порядку, визначеному ст. 73 Податкового кодексу України, провести опитування посадових осіб та працівників платника податків, які є сторонами контрольованих операцій.

Результати перевірки контрольованих операцій оформлюються у формі акту чи довідки, що складається у двох примірниках. Процедура оформлення результатів перевірки контрольованих операцій  має деякі відмінності від процедури оформлення результатів інших податкових документальних перевірок, а саме:

  • строк складання акту чи довідки враховується до строку проведення перевірки;
  • акт чи довідка вручається або надсилається платнику протягом двох робочих днів з дати реєстрації.

Заперечення за результатами перевірки контрольованих операцій

Оскільки методологія обґрунтування відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» є складною та відрізняється від інших документальних перевірок, статтею 39 Податкового кодексу України та Порядком №344 передбачені більші терміни на подання заперечень платниками податків:

  • у випадку незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами викладеними в акті перевірки, він має право подати свої заперечення протягом 30 днів з дня отримання акти (10 днів – для інших податкових перевірок). Податковий орган має 30 робочих днів на розгляд таких заперечень, що настають за днем їх отримання. Результати розгляду заперечення оформлюються у формі висновку, який має містити  висновки з акту перевірки, короткий зміст заперечень платника та обґрунтуванням позиції контролюючого органу, щодо кожного питання яке містить заперечення.

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу не раніше ніж через 30 днів з дня вручення платнику податків акта перевірки контрольованих операцій у порядку, передбаченому ст. 58 Податкового кодексу України, або у разі надання заперечень до акта перевірки – протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень, і надання  письмової відповіді платнику податків. Оскарження таких податкових повідомлень-рішень, здійснюється відповідно до ст. 56 Податкового кодексу України. 

 

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ