Опубліковано: 24.02.2017

Оновлено: 18.03.2020

1515604984 1e89e922eeed49864b2a7f5f773bdad3

Нестабільне законодавство і не досконале розуміння системи контролю трансфертного ціноутворення в Україні можуть стати причиною виникнення податкових ризиків для бізнесу. Давайте розберемося, які ризики зазвичай пов’язані з трансферним ціноутворенням, і як управляти цими ризиками.

Правила ТЦУ та області ризику

Відповідно до нових змін в ПКУ, платники податку на прибуток подають звіти про контрольовані операцї до 1 жовтня року, який йде за звітним роком. Але ще до здачі таких звітів, а саме – вже з 1 травня року, наступного за звітним, податківці можуть запросити документацію ТЦУ для обґрунтування умов і цін в контрольованих операціях принципом «витягнутої руки». Ненадання документації за запитом фіскального органу тягне за собою відповідальність для платника податків.

Перш за все, за неподання та несвоєчасне подання документації передбачені чималі штрафи. При цьому, сплата цих штрафів абсолютно не скасовує необхідності надання документації, а також накладення окремих штрафів за занижені податкові зобов’язання в разі встановлення такого факту контролюючим органом при перевірці питань, пов’язаних з ТЦУ

Крім того, якщо компанія не дотримується вимог податкового законодавства в сфері ТЦУ (а цей факт часто виявляється при моніторингу даних Звітів про контрольовані операції), це може стати підставою для спеціальних перевірок відповідності контрольованих операцій. Перевірка ця може затягнутися до 30-ти місяців, і початися протягом семи років після здачі звіту. Як бачимо, податкові органи мають достатньо часу для виконання аналізу к/о. А якщо вони виявлять, що умови операцій не відповідають принципу «витягнутої руки», це стане підставою для додаткового нарахування пені, штрафів, податкових зобов’язань, а також судових розглядів з податківцями.

Auditor Laptop 1 1024x683
untitled design 1024x1024

Документація по ТЦУ

Неправильне оформлення документації по ТЦУ теж може стати причиною виникнення податкових ризиків. Щоб коректно складати документацію, необхідно слідувати правилам, зафіксованим в Податковому кодексі, і надавати всю необхідну інформацію. І щоб документація була дійсно якісно складена, краще не відкладати її в довгий ящик: проводьте аналіз і готуйте документацію завчасно.

Крім того, в звіті про к/о потрібно вказати показники і цифрові значення рентабельності (за умови, якщо був обраний метод, який заснований на рентабельності). Це може стати ще однією мотивацією для платника податків, щоб провести аналіз ТЦУ задовго до здачі звіту, тобто, до 1 жовтня наступного року. Це розумний підхід, так як при вказівці рентабельності певної к/о слід визначити відповідність її рівня принципу «витягнутої руки», що знизить необхідність здійснення податкових донарахувань після аналізу, коли в звіті вже буде зафіксована рентабельність і раптом виявиться її невідповідність вищевказаному принципу.

Бізнес-процеси по ТЦУ

Для мінімізації ризиків рекомендується вибудувати ефективні бізнес-процеси, щоб дотримуватися законодавчих норм у сфері ТЦУ. Сюди входить планування, укладання договорів, моніторинг і підготовка даних для звіту про контрольовані операції. Планування найкраще виконувати протягом року, що передує звітному року, здійснювати моніторинг і складати договору – протягом звітного року, а готуватися до звітності в рік, який слідує за звітним.

Варто зазначити, що такі бізнес-процеси допомагають стежити за змінами на підприємстві, порівнювати дані з законодавчими нормами та реальним станом речей на ринку, а також забезпечувати своєчасну ідентифікацію та мінімізацію ризиків, що стосуються ТЦУ.

blog 3

 

Угода про попереднє погодження цін

Для великих платників податків рекомендується використовувати такий інструмент зниження ризиків, як угода про попереднє погодження цін, який укладають з Фіскальною службою. Цілком природно, що при аналізі даних, поданих платником податків за процедурою укладення вищезазначеної угоди, фіскальний орган буде запитувати інформацію у своїх зарубіжних колег – контролюючих органів тієї держави, резидентом якої є учасник (друга сторона) к/о.

У чому привабливість такого договору? Перш за все, він є гарантією того, що стосовно операцій, які є предметом договору, не будуть нараховуватися додаткові податкові зобов’язання за умови дотримання такого договору. Крім того, угода підкреслить для платника податків правильність обраних ним методів ТЦУ, а також переліку джерел інформації, використовуваних для обґрунтування цін, так як після узгодження податківці не зможуть оскаржити цю методологію за умови дотримання договору.

Договір допомагає платнику податків у вирішенні суперечок щодо ТЦУ через співпрацю з Фіскальною службою, замість судових розглядів з нею, а також захищає від ризику подвійного оподаткування та знижує витрати на щорічний аналіз ТЦУ. 

Як бачимо, щоб дотримуватися вимог закону і знизити податкові ризики, важливо проводити своєчасну діагностику операцій, які підлягають контролю в сфері ТЦУ, моніторити ціни в к/о, виконувати аналіз ринку, своєчасно готувати і здавати звіти про к/о в податкову, а також надавати в ході перевірок документацію для обґрунтування ціноутворення принципом «витягнутої руки» за запитом. Основна рекомендація полягає в тому, щоб розпочати планування процесу дотримання правил ТЦУ завчасно, інакше підвищується ймовірність виникнення ризиків, які вкрай складно і іноді навіть неможливо знизити через час. 

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ