services 445x740 c

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ В СФЕРІ ТЦУ

 • Аудит контрольованих операцій

  Включає в себе:

  • Підготовка документації по ТЦУ або окремих її розділів (функціонально-ризиковий аналіз, обґрунтування вибору методу і т. д.
  • Виконання бенч-маркінгу (для підбору співставних компаній і т. д.)
  • Формування файлів з даними про дослідження з зовнішніх загальнодоступних джерел (міжнародні бази даних)
  • Підбір комплекту первинної документації і т. д.
 • Підготовка звітів та документації з ТЦУ

  Включає в себе (частково або повністю):

  • Інвентаризацію операцій з нерезидентами - визначення контрольованих операцій
  • Підготовка Звіту про контрольовані операції
  • Рекомендації щодо автоматизації збору даних, їх угруповання для складання Звіту про к/о
 • Розробка і впровадження політики ТЦУ

  Включає в себе:

  • Вибір оптимальної моделі для впровадження, побудова чіткої регламентації процесів ТЦУ по контрольованим операціям
  • Аудит контрольованих операцій і консультації клієнта, а також підготовка практичних рекомендацій
  • Впровадження обґрунтованої політики ТЦУ, яка базується на аналізі підприємства, його діяльності
  • Контроль застосування політики ТЦУ для його актуалізації, усунення ключових ризиків для платника податків
 • Внутрішній аудит

  Включає в себе:

  • Внутрішній контроль операційної діяльності
  • Консультування з питань господарських операцій та документообігу
  • Постановку документообігу на підприємстві
 • Податковий аудит

  Включає в себе:

  • Оцінку чинної системи оподаткування компанії
  • Визначення правильності відрахувань податків
  • Виявлення помилок та можливих податкових ризиків, рекомендації щодо виправлення помилок та мінімізації ризиків
 • Дослідження ринку та формування діапазону цін / рентабельності для цілей ТЦУ

  Включає в себе:

  • Дослідження ринку - аналіз ринкового сегменту, в якому працює компанія та її конкурентного середовища
  • Встановлення ефективності діяльності компанії
  • Розрахунок діапазону цін і рентабельності компанії
 • Складання трирівневої документації з метою ТЦУ

  Включає в себе:

  •  Локальний файл 
  •  Документацію з ТЦУ
  •  Глобальну документацію (відомості про організаційну структуру компанії, опис її діяльності, дані про нематеріальні активи, фінансову та консолідовану фінансову діяльність)
  •  Звіт country-by-country, що представляє відомості про компанію у межах країн
 • Підтвердження ділової мети для операцій з нерезидентами

  Включає в себе:

  • Вивчення фактів та обставин, якими супроводжувалися операції з нерезидентами
  • Визначення ряду причин, з яких були обрані певні бізнес моделі
  • Аргументування, чому для цих господарських операцій варто було залучити нерезидентів із певних юрисдикцій
 • Юридичний супровід податкових перевірок з ТЦУ

  Включає в себе:

  • Аналіз проблемних моментів, що стосуються оподаткування
  • Усунення ймовірних порушень
  • Підтримку у складанні Документації з ТЦУ
  • Розгорнуті консультації з питань спірних питань, які стосуються політики ТЦУ
 • Програмні розробки у сфері ТЦУ

  Включають у себе:

  • Скорочення часових витрат на процеси, що повторюються
  • Створення єдиної бази для зберігання всього масиву даних
  • Навчання основним можливостям автоматизованої системи
  • Грамотне структурування всіх даних
 • Аудит ІТ-компаній для “Дія Сіті”

  Включає в себе:

  • Аналіз IT-компаній на відповідність усім критеріям для «Дія Сіті»
  • Перевірка фінансової звітності у контексті перевірки перспектив розвитку бізнесу
  • Формування аудиторського звіту відповідно до міжнародних стандартів
 • Складання Звіту про відповідність

  Включає в себе:

  • Аналіз відповідності компанії низці вимог, закріплених у законодавстві
  • Підбір оптимального міжнародного стандарту для підготовки Звіту
  • Складання Звіту про відповідність критеріям резидентства у «Дія Сіті»

Замовте консультацію з трансфертного
ціноутворення

Можемо взяти ще 3 проекта у цьому місяці. Встигніть замовити послугу оформлення документації по ТЦУ та/або Звіту про К/О


  ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ НАС?

  • advantage 1

   Навчання методології ТЦУ

   Проводимо безкоштовне навчання методології ТЦУ на прикладі Документації клієнта, а не просто здаємо результат робіт

  • advantage 2

   Супровід перевірки ТЦУ

   Безкоштовний супровід перевірки ДФС Документації ТЦУ (письмові відповіді, "інтерв'ю" в органах ДФС і т. д.)

  • advantage 3

   Орієнтир на клієнта

   У наступному звітному році у клієнта Парето є можливість замовити актуалізацію документації ТЦУ зі знижкою до 50%

  • advantage 4

   Досвід

   Більше 60 підготовлених пакетів Документації ТЦУ в рік з різних галузей бізнесу

  • advantage 5

   Конфіденційність

   Гарантуємо і підтримуємо повну конфіденційність усіх клієнтів

  • advantage 6

   Гнучке ціноутворення

   Поетапна оплата, підготовка окремих розділів Документації, погодинна консультація та ін.

  Податковий аудит

  Податковий аудит - одна з найбільш затребуваних процедур для середнього та великого бізнесу. Послуга полягає у проведенні перевірки фінансової Документації на відповідність поточному податковому законодавству.

  Аудит раціонально проводити перед обов'язковою податковою перевіркою, оскільки податковий аудит дозволяє своєчасно усунути проблеми звітності. Проведена вчасно процедура аудиту може допомогти знизити витрати, що виникають через помилки при оформленні Документації, оскільки при донарахуванні податків компанії загрожує штраф у розмірі 20% їх суми. Якщо ж було доведено намір у несплаті податків, штраф збільшується до 40%, а власнику може загрожувати кримінальна та майнова відповідальність.

  Завдяки цій особливості, податковий аудит є однією з найвигідніших послуг, оскільки може окупитися за короткий час, якщо його було проведено вчасно. Досягти такої мети можна за умови, якщо було обрано стратегію аудиту, що найбільш відповідає бізнес-моделі підприємства.

  Особливості податкового аудиту підприємства

  Розрізняють кілька видів податкового аудиту:

  • Комплексний. Для повної перевірки Документації протягом року застосовують комплексний аудит.
  • Тематичний. Щоб оцінити звіт за певний період, вдаються до тематичного виду процедури.
  • Структурний. Якщо стоїть завдання перевірити окремі податки компанії, необхідний структурний податковий аудит.

  Кожна з цих процедур має здійснюватися досвідченими експертами з урахуванням особливостей підприємства. Необхідно враховувати, що існує експрес-аудит, який покликаний вивчити та оцінити всю податкову документацію у стислі терміни. Залежно від виду аудиту та трудовитрат на його виконання варіюється вартість такої послуги.

  Податковий аудит складається з двох етапів здійснення процедури:

  • на першому етапі фахівці оцінюють чинну систему оподаткування компанії;
  • на другому – визначають правильність відрахувань податків.

  За підсумками аудиту клієнт отримує висновок, у якому зазначені виявлені помилки та можливі податкові ризики, рекомендації щодо виправлення помилок та мінімізації ризиків.

  Переваги проведення податкового аудиту фахівцями “Парето”

  Щоб перевірка з боку податкових органів не завдала підприємству збитків, рекомендуємо заздалегідь подбати про проведення податкового аудиту. Незалежна внутрішня перевірка забезпечить всебічне вивчення документів, що дозволить своєчасно виявити та виправити всі неточності, оцінити ризики та вчасно усунути їх.

  Завданням експертів "Парето" є всебічна допомога клієнту, спрямована на захист компанії від потенційних штрафів та санкцій, що накладаються за порушення законодавства. Проведення податкового аудиту досвідченими фахівцями допоможе вивчити бухгалтерську звітність щодо порушень та помилок, які виникають як з вини недостатньої компетенції співробітників компанії, так і через нововведення в законодавстві.

  Податковий аудит є затребуваною послугою для тих підприємств, у яких є великий документообіг. Ця процедура необхідна компаніям, які входять до груп або мають холдингову структуру. Податковий аудит є одним із ефективних способів усунення ризиків для підприємств із розвиненою мережею філій. Завдяки визначенню правильності нарахування та сплати податків, а також їх відображенню у регламентованій Документації послуга аудиту допомагає уникнути зайвих витрат, а також труднощів у роботі з податковими органами.

  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • shutterstock 68505415 31 e1509102351183
  • Виявлення потреби в режимі телефонної консультації

   01.

  • Проведення анкетування

   02.

  • Виїзд фахівця, усна консультація

   03.

  • Проведення безкоштовного аудиту з нерезидентами

   04.

  • Висновок про наявність контрольованих операцій

   05.

  • Надання письмової консультації

   06.

  Хімічний завод

  Завдання

  Підготовка Документації з ТЦУ та Повідомлення про участь в міжнародній групі компанії.

   

  Терміни

  Грудень 2021 р. – січень 2022 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено опис бізнесу групи компаній заводу, аналіз конкурентного середовища, опис договірних умов контрольованих операцій, обґрунтування вибору методу ТЦУ, економічний аналіз результатів діяльності Представництва за контрольованими операціями Також здійснено підготовку повідомлення про участь в міжнародній групі компаній.

  Лідируюча компанія в сегменті сервісного обслуговування вантажного комерційного транспорту

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації з ТЦУ за операціями імпорту.

   

  Терміни

  Жовтень-листопад 2021 р.

   

  Що зроблено

  Проаналізовано договірні умови та політику трансфертного ціноутворення. Проведено економічний аналіз та ринкові дослідження щодо визначення зіставних компаній та підтвердження результатів діяльності підприємства. Всі матеріали включено до складу Документації з ТЦУ.

  Найбільший вітчизняний виробник трубопровідної, запірної арматури та з’єднувальних частин до трубопроводів

  Завдання

  Підготовка Документації з ТЦУ та Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

   Березень-квітень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Підготовлено комплекс матеріалів Документації з ТЦУ відповідно до вимог ст. 39 Податкового кодексу України та оформлено Звіт про Контрольовані операцій.

  Постачальник високоякісних товарів для підприємств м'ясопереробної промисловості

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації з ТЦУ за операціями імпорту.

   

  Терміни

  Квітень-травень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Проаналізовано договірні умови та політику трансфертного ціноутворення. Проведено економічний аналіз та ринкові дослідження щодо визначення зіставних компаній та підтвердження результатів діяльності підприємства. Всі матеріали включено до складу Документації з ТЦУ.

  Компанія спеціалізується на будівництві промислових об'єктів та споруд як Генеральний підрядник, в т.ч. забезпеченні енергопостачання технологічних процесів промислових та транспортних підприємств з використанням сучасних світових енергозберігаючих технологій

  Завдання

  Підготовка Документації з ТЦУ.

   

  Терміни

  Серпень-вересень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Підготовлено комплекс матеріалів Документації з ТЦУ відповідно до вимог ст. 39 Податкового кодексу України, а саме проаналізовано економічні умови діяльності сторін операцій, функції, що виконувались сторонами контрольованих операцій, обрано найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення. Із застосування міжнародної бази даних Ruslana BVD було сформовано відібрано зіставні компанії для економічного аналізу. Всі матеріали включено до складу Документації з ТЦУ.

  Компанія спеціалізується на виробництві профілів для монтажу гіпсокартонних систем

  Завдання

  Підготовка Документації з ТЦУ та Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Червень-липень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Проаналізовано договірні умови та політику трансфертного ціноутворення. Проведено економічний аналіз та ринкові дослідження щодо визначення зіставних компаній та підтвердження результатів діяльності підприємства. Сформовано Звіт про контрольовані операції.

  Компанія виконує проектування, виготовлення та монтаж фасадних систем, враховуючи побажання замовника

  Завдання

  Підготовка Документації з ТЦУ та Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Липень-вересень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Підготовлено комплекс матеріалів Документації з ТЦУ відповідно до вимог ст. 39 Податкового кодексу України, а саме проаналізовано економічні умови діяльності сторін операцій, функції, що виконувались сторонами контрольованих операцій, обрано найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення. Сформовано Звіт про контрольовані операції.

  Власник та розробник Анастасіївського родовища червоних гранітів

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації з ТЦУ за операціями імпорту та експорту.

   

  Терміни

  Жовтень-листопад 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Проаналізовано договірні умови та політику трансфертного ціноутворення. Проведено економічний аналіз та ринкові дослідження щодо визначення зіставних компаній та підтвердження результатів діяльності підприємства.

  Компанія спеціалізується на наданні консультаційних послуг з питань інформатизації, інтеграції та адаптації програмного забезпечення, консультаційних послуги із створення, підтримки і просування комп’ютерних ігор

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації з ТЦУ за операціями експорту.

   

  Терміни

   Травень-червень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Проаналізовано договірні умови та політику трансфертного ціноутворення. Проведено економічний аналіз результатів діяльності підприємства в умовах досліджуваних операцій. За допомогою міжнародної інформаційно бази визначено зіставні компанії. Обґрунтовано метод трансфертного ціноутворення. Всі матеріали викладено в Документації з ТЦУ.

  Компанія спеціалізується на наданні послуг транспортно-експедиційного обслуговування

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації з ТЦУ та Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Травень- липень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг ЗЕД Товариства, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Підготовлено комплекс матеріалів Документації з ТЦУ відповідно до вимог ст. 39 Податкового кодексу України, а саме проаналізовано економічні умови діяльності сторін операцій, функції, що виконувались сторонами контрольованих операцій, обрано найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення. Сформовано Звіт про контрольовані операції.

  Постачальник фармацевтичної  продукції одного з провідних китайських виробників в світі

  Завдання

  Підготовка Документації з трансфертного ціноутворення, аналіз і структурування політики ТЦУ, аудит операцій з нерезидентами.

   

  Терміни

  Червень-липень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Проаналізовано договірні умови і політику ціноутворення. Розраховано фінансові показники за результатами роботи компанії з нерезидентами. Сформовано ринковий діапазон і обгрунтовано відповідність операцій - підпадають під ТЦУ - принципом «витягнутої руки». Підготовлено комплект матеріалів згідно вимог ст. 39 ПКУ: опис структури бізнесу і пов'язаних осіб, ліцензій і торгових марок, ринкового сегмента і прямих конкурентів, договірних умов, функцій, ризиків, які використовуються, активів. Детально сформульовано підстави для вибору Методів ТЦУ та застосування окремих їх показників.

  Компанія займає провідні позиції в області виробництва і продажу обладнання з нержавіючої сталі і комплексних рішень для роботи з рідкими середовищами в харчовій, молочній, косметичнiй та фармацевтичнiй промисловості, а також у виробництві напоїв та виноробстві

  Завдання

  Аудит операцій з нерезидентами, підготовка Документації ТЦУ за операціями імпорту.

   

  Терміни

  Травень-червень 2021 р.

   

  Що зроблено

  Проаналізовано договірні умови і політику ціноутворення. Розраховано фінансові показники за результатами роботи компанії з нерезидентами. Сформовано ринковий діапазон і обгрунтовано відповідність операцій - підпадають під ТЦУ - принципом «витягнутої руки». Підготовлено комплект матеріалів згідно вимог ст. 39 ПКУ: опис структури бізнесу і пов'язаних осіб, ліцензій і торгових марок, ринкового сегмента і прямих конкурентів, договірних умов, функцій, ризиків, які використовуються, активів. Детально сформульовано підстави для вибору Методів ТЦУ та застосування окремих їх показників.

  Провайдер систем автоматизації і систем контролю і управління даними

  Завдання

  Провести економічний аналіз і сформувати зіставні дані по операціях по п. 140.5.4 ПКУ. Підтвердити за принципом «витягнутої руки» умови контрольованих операцій.

   

  Що зроблено

  Із застосуванням бази RUSLANA.BVD сформовані зіставні дані для економічного аналізу, проведено розрахунок показників із застосуванням методів по рентабельності. Підготовлена ​​Документація з трансфертного ціноутворення з дотриманням вимог п. П. 39.4.6 ПКУ щодо складу даних, здійснено підтвердження умов угод із застосуванням ТЦУ-методики.

  Провідний постачальник побутової техніки

  Завдання

  З дотриманням вимог ст. 39 ПКУ забезпечити підтвердження відповідності умов угод з придбання товару у постійного партнера-нерезидента.

   

  Що зроблено

  Здійснено опис політики ціноутворення, проведена сегментація діяльності, розраховані порівняльні показники для економічного аналізу, здійснено функціональний аналіз та iнше. Сформовані матеріали наведені в Документації з трансфертного ціноутворення, чим забезпечено підтвердження умов угод за принципом «витягнутої руки». 

  Один з лідерів в області поставок і виробництва якісних мінеральних добрив в Україні

  Завдання

  Підготовка Документації з трансфертного ціноутворення та Звіту з контрольованих операцій.

   

  Що зроблено

  Підтверджено відповідність принципу «витягнутої руки» операцій з придбання товарної продукції і придбання послуг. Додатково зроблений огляд ринку, досліджено функціональний профіль компанії, зроблено опис політики трансфертного ціноутворення. Сформовано Звіт з контрольованих операцій.

  Один з провідних виробників коньячної продукції на ринку України

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Підготовка Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Вересень-жовтень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Підготовлено комплект матеріалів Документації з ТЦУ за вимогами п. 39.4.6 Податкового кодексу України. Для досліджень використано дані міжнародних інформаційних баз: отримано дані щодо результатів діяльності зіставних компаній, проаналізовано біржові котирування на відповідні групи товарів. Оформлено Звіт про контрольовані операції з усіма додатками.

   

  Оптовий дистриб’ютор продукції нафто-переробної галузі

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Підготовка Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Вересень-жовтень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Проведено моніторинг операцій з нерезидентами, визначено взаємовідносини з контрагентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Підготовлено комплект матеріалів за вимогами п. 39.4.6 Податкового кодексу України щодо підтвердження відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».  Оформлено Звіт про контрольовані операції з усіма додатками.

  Постачальник фармацевтичної продукції, оптовий дистриб’ютор лікарських препаратів

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Підготовка Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Липень-серпень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Проведено моніторинг зовнішньоекономічних операцій, визначено операції з нерезидентами, що підпадають під контроль за трансфертним ціноутворенням. Підготовлено пакет матеріалів Документації з ТЦУ. Оформлено Звіт про контрольовані операції з усіма додатками.

  Компанія з провідною торговою мережею взуття в Україні

  Завдання

  Рецензія Документації з трансфертного ціноутворення за попередній звітний період. Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» за поточний звітний період. Підготовка Звіту про контрольовані операції та його електронного файлу в форматі MXL для завантаження в автоматизовану систему здачі звітності.

   

  Терміни

  Червень-липень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Сформовано висновки щодо Документації з ТЦУ за попередній звітний період. Проведено аналітичні дослідження, здійснено опис діяльності компанії та інші процедури щодо підготовки Документації з ТЦУ за поточний звітний період. Складено Звіт про контрольовані операції з усіма додатками, забезпечено автоматизацію завантаження даного звіту до системи здачі звітності в електронному форматі.

  Торгово-виробнича компанія, оптово-роздрібний дистриб’ютор продукції рибопромислової галузі

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

   

  Терміни

  Квітень-травень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено моніторинг зовнішньоекономічних операцій. Проведено аналітичні дослідження діяльності компанії в операціях, що контролюються в цілях трансфертного ціноутворення. Обґрунтовано умови здійснення таких операцій за принципом «витягнутої руки».

  Одне з провідних підприємств сфери логістики в Україні

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Підготовка Документації з трансфертного ціноутворення та Звіту про контрольовані операції

   

  Терміни

  Листопад-грудень 2019 р.

   

  Що зроблено

  Підготовлено комплект матеріалів відповідно до п. 39.4.6 Податкового кодексу України. Для досліджень використано як внутрішні, так і зовнішні джерела даних. Економічний аналіз проведено як із застосуванням методів для зіставлення ціни, так і – методів щодо рентабельності. Оформлено Звіт про контрольовані операції з усіма додатками.

  Один з найбільших виробників вин в Україні

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

   

  Терміни

  Лютий-березень 2018 р.

   

  Що зроблено

  Сформовано пакет матеріалів Документації ТЦУ з трансфертного ціноутворення. Проведено додатковий аналіз відповідності ціни товару біржовим котируванням. Здійснено економічний аналіз діяльності підприємства в умовах контрольованих операцій – використано комбінований підхід: застосування внутрішніх та зовнішніх джерел інформації.

  Провідна дослідно-виробнича компанія галузі ветеринарної медицини в Україні

  Завдання

  Підготовка Документації з трансфертного ціноутворення та Звіту про контрольовані операції.

   

  Терміни

  Грудень 2017 р.-січень 2018 р.

   

  Що зроблено

  Проведено економічний аналіз результатів діяльності підприємства в умовах контрольованих операцій. Шляхом дослідження ринкового середовища та застосуванням міжнародних інформаційних баз визначено зіставні компанії. Обґрунтовано метод трансфертного ціноутворення, здійснено опис умов проведення контрольованих операцій і т. д. Всі матеріали включено до складу Документації з ТЦУ. Оформлено Звіт про контрольовані операції, складено всі додатки до нього.

  Провідний виробник кондитерських виробів та солодощів в Україні

  Завдання

  Підготовка Документації з трансфертного ціноутворення.

   

  Терміни

  Жовтень-листопад 2017 р.

   

  Що зроблено

  Здійснено опис бізнесу компанії, аналіз конкурентного середовища, опис договірних умов контрольованих операцій, обґрунтування вибору методу ТЦУ, економічний аналіз результатів діяльності підприємства за контрольованими операціями, дослідження діяльності зіставних компаній і т. д. Матеріали викладено в комплекті файлів Документації з трансфертного ціноутворення.

   

  Кондитерська фабрика - один з провідних виробників кондитерських виробів в Україні

  Завдання

  Підготовка документального підтвердження відповідності принципу "витягнутої руки" ціноутворення в контрольованих операціях експорту кондитерської продукції, а також імпорту обладнання для виробництва даної продукції за 2016 рік.

  Терміни

  22.03.17 р. - 17.06.17 р.

  Що зроблено

  Підготовлено обгрунтування: рівня валової рентабельності собівартості в операціях продажу кондитерських виробів; значення валової рентабельності собівартості щодо поставки товару за договором комісії; рівня чистої рентабельності витрат по нарахуванню комісійної винагороди в рамках договору комісії щодо поставки товару; значення рентабельності активів за операціями імпорту обладнання.

  Виробниче підприємство з іноземними інвестиціями, провідний виробник продукції для металургійних комбінатів

  Завдання

  Підтвердження відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Підготовка Звіту про контрольовані операції. Консультування з питань оподаткування.

   

  Терміни

  Листопад-грудень 2017 р.

   

  Що зроблено

  Проведено економічний аналіз та ринкові дослідження щодо визначення зіставних компаній та підтвердження результатів діяльності підприємства в умовах контрольованих операцій. Для досліджень використано кілька показників за методом чистого прибутку. Застосовано також внутрішні джерела інформації підприємства. Забезпечено підготовку Звіту про контрольовані операції з усіма додатками. Надано висновки щодо актуальних питань оподаткування.

  Перший в Україні виробник ветеринарних препаратів

  Завдання

  Підготовка Звіту про контрольовані операції, а також Документального обґрунтування відповідності принципу «витягнутої руки» ціноутворення в контрольованих операціях експорту ветпрепаратів за контрактами з пов'язаними особами нерезидентами.

  Терміни

  03.02.2017р. - 09.04.2017р.

  Що зроблено

  Для забезпечення підтвердження відповідності умов Контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», проведено дослідження результатів діяльності компанії в умовах к/о з продажу ветеринарних препаратів та аналіз її результатів за зіставними компаніями з використанням Методу чистого прибутку.

  Фармацевтична корпорація - розробник, виробник і експортер медичних препаратів для власної оптово-роздрібної мережі в Європі і Азії, в т. ч. - один з лідерів фармацевтичного ринку України

  Завдання

  Підготовка документації для обґрунтування ціноутворення принципу «витягнутої руки» в операціях експорту медичних препаратів в країни з переліку «низькоподаткових юрисдикцій».

  Терміни

  10.06.16 р. - 08.08.16 р.

  Що зроблено

  Підготовлена Документація з використанням рекомендацій ОЕСР - застосована комбінація методів ТЦУ: Метод порівняльної неконтрольованої ціни і Метод чистого прибутку. В результаті обгрунтовано відповідність ціноутворення в к/о умовам порівнянних незалежних операцій, що свідчило про відповідність такого ціноутворення принципу «витягнутої руки».

  Аграрний холдинг, один з лідерів галузі с/г виробництва

  Завдання

  Підготовка Звіту про контрольовані операції та Документального обґрунтування відповідності принципу «витягнутої руки» ціноутворення в контрольованих операціях експорту с/г продукції за контрактами з резидентами країн з переліку «низькоподаткових юрисдикцій»

  Терміни

  01.04.16 р - 30.05.16 р

  Що зроблено

  Підготовлений Звіт про контрольовані операції в законодавчо встановлені терміни із застосуванням методу порівняльної неконтрольованої ціни. Обгрунтовано відповідність цін в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки». Висновки підкріплені додатковими аналітичними матеріалами по відповідному сегменту ринку с/г продукції.

  Автомобільний холдинг - виробництво автомобілів, дистрибуція авто, післяпродажне обслуговування автомобілів.

  Завдання

  Підготовка документації ТЦУ по контрольованим операціям виплати відсотків пов'язаним особам нерезидентам, згідно з укладеними договорами довгострокових позик.

  Терміни

  02.05.16 р. - 27.06.16 р.

  Що зроблено

  З використанням комплексу програмних продуктів: IQ Capital, Bloomberg, Cbonds проведено дослідження відсоткових ставок по таким самим договорам позик. Визначено ринковий діапазон таких ставок, який відповідав відсотковим ставкам за умовами контрольованих операцій. Результати дослідження, а так само інші дані, згідно вимог Податкового кодексу України, описані в Документації ТЦУ.

  audyt-kontrolovanykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyAudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiyaudit-kontroliruyemykh-operatsiytild6137 3936 4462 a566 343262363062 cookiejellydessertaudit-kontroliruyemykh-operatsiytild3738 6336 4337 b731 356365373135 e06aa39021e248d5928btild3366 6430 4930 a166 303663616432 3f3f73e05edd41ecbbcfworktild6330 3962 4532 a530 636665646538 2d3a83a4f250de940edc
  • безкоштовна
   консультація

   за наявними операціями і відповімо на всі актуальні для Вас питання

  • економія
   вашого часу

   на вивчення нюансів і особливостей підготовки Звіту про К/О і Документації ТЦУ в актуальному звітному періоді

  • чітка
   стратегія

   для Вашої компанії в спілкуванні з податковою службою з питань ТЦУ

  ПИТАННЯ , ЯКІ НАМ ЗАДАЮТЬ

  • Який у Вас досвід?

   В сфері ТЦУ працюємо з 2013-го року (практично, з дати впровадження ТЦУ в Україні). Крім того, працювали з трансфертним ціноутворенням і до 2013-го року з клієнтами в Польщі, Нідерландах та інших країнах. У підсумку, досвід роботи з ТЦУ складає більше 10 років.

  • Скільки у Вас замовлень в рік зазвичай проходить?

   У портфелі замовлень у річному обсязі – понад 30 проектів у різних галузях ТЦУ. Крім того, спостерігаємо, що останніми роками зростає інтерес до послуг ТЦУ і кількість наших клієнтів з року в рік зростає.

  • Яка вартість Ваших послуг?

   Замовлення Документації середнього рівня складності (не складної і не простої - звичайної, скажімо так) - 78-85 тис. грн. Залежно від обсягу даних і рівня складності, можлива зміна вартості на +/- відсоток. Кінцева ціна узгоджується в індивідуальному порядку, з урахуванням побажань клієнта.

  • Якщо замовлення за кілька років - чи можлива зміна вартості?

   Так, якщо обсяг замовлення значний, з клієнтом обговорюється надання знижки.

  • А скільки буде коштувати, якщо ми замовимо Документацію за останні два роки та Звіт про контрольовані операції?

   На даний момент, у нас є можливість зорієнтувати Вас тільки за середньою вартістю послуг. Більш предметно ми можемо узгодити вартість після отримання анкети для визначення предмета роботи.

  • Скільки коштує окремо складання Звіту про контрольовані операції?

   Вартість складання Звіту - 4000 грн., за умови замовлення Документації з ТЦУ. Якщо замовлення Документації не розглядається - 6000 - 8000 грн. Якщо Ви пізніше замовите Документацію з ТЦУ з цього Звіту з контрольованих операцій - на її підготовку надається знижка з урахуванням раніше замовленого Звіту.

  • У Вас є рекомендації?

   Ви напевно знаєте, що трансфертне ціноутворення націлене на контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями, пов'язаними особами. І більшість компаній, відповідно, не хоче розкривати актуальність ТЦУ для себе. Ви можете обговорити питання, що цікавлять з нашим аудитором (податковим консультантом) і зі змісту спілкування - скласти уявлення про рівень нашої компетенції. Частину рекомендацій Ви можете побачити у розділі сайту “Нас рекомендують”.

  • Які терміни виконання роботи?

   Терміни обумовлюються індивідуально з клієнтом. При замовленні повного пакету Документації з ТЦУ, можливий як терміновий порядок виконання - 1-1,5 місяці, так і не терміновий - від 2-х місяців.

  • У Вас дуже велика анкета і всю її апріорі не можна заповнити - там є конфіденційна інформація?

   Склад анкети - загальні відомості, без розкриття конкретного змісту суті операцій. Оперуючи навіть ними, компанія Парето зберігає сувору конфіденційність. Ви заповнюєте тільки ті дані, які вважаєте за необхідне. Більш того, наші фахівці можуть провести анкетування в телефонному режимі і самостійно заповнити анкету на підставі спілкування з Вами.

  Залишились питання? Відповімо!

  Заповніть поля нижче для отримання безкоштовної консультаціі