Опубліковано: 15.12.2020

Оновлено: 15.12.2020

Нещодавно були опубліковані нові податкові консультації від ДПС. Деякі з них стосувалися останніх змін, що були внесені до Податкового кодексу України. Пропонуємо розглянути детальніше. 

Перший звітний період та участь у МГК

Якщо платник податків здійснює ряд контрольованих операцій, тоді він зобов’язаний надати відповідне повідомлення про участь у МГК (Міжнародній групі компаній) разом з документацією про КО (контрольовані операції). 

Вперше подавати цю інформацію необхідно буде у 2021 році відповідно за результатами 2020 року. 

Крім того, платникам податків може бути направлений спеціальний запит щодо надання глобальної документації (майстер-файлу). Це стосується тих платників, які є членами МГК та мають дохід більше, ніж 50 мільйонів євро. Глобальна документація має бути подана протягом 90 днів після отримання запиту. 

Операції дисконтування довгострокової заборгованості 

Як відомо цей процес має великий вплив на розмір річного доходу. Проте потрібно знати, що дисконтування не є операцією з контрагентом, а вважається розрахунковою величиною. Саме тому цей показник не враховується під час встановлення розміру господарських операцій. 

Операції з дочірньою компанією-нерезидентом

Як відомо, дохід, що належить пов’язаній особі-нерезидента, має бути врахований в баланс резидента. Такий дохід виступає як збільшення розміру балансової вартості фінансових інвестицій акціонерного товариства. Саме тому такі операцій можуть бути визначені як контрольовані. При цьому має бути встановлена одна умова – досягнення вартісного критерію. 

Контроль за окремими операціями з нерезидентами 

Нерезиденти відрізняються між собою організаційно-правовою формою. Сьогодні українське законодавство не встановлює норму, яка б передбачала введення спеціального реєстру видів організаційно-правових форм, які закріплені в Переліку ОПФ. 

У разі коли нерезидент, що має організаційно-правову форму з цього Переліку, сплатив усі необхідні податки на прибуток, такі операції не будуть вважатися контрольованими, не враховуючи окремі випадки, що встановлені законодавством. Сплата податків має бути підтверджена відповідним офіційним документом та легалізована згідно з вимогами українського законодавства. 

Якщо організаційно-правова форма нерезидента не входить до Переліку ОПФ, тоді операції з ними не будуть вважатися контрольованими. Вони будуть контрольованими тільки тоді, коли контрагенти будуть пов’язаними особами з платником або коли операція буде здійснюватися за допомогою комісіонера-нерезидента. 

Було корисно? Дізнайтеся більше! Наприклад про те, які існують роз’яснення ДПС з питань ТЦУ

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ