ob_tarufu

Трансферна освіта стосується тих підприємств, які продають свої товари і послуги за нижчими в порівнянні з ринковими цінами, що в більшості випадків виникає через оптимізації податку на прибуток. З початку січня 2017 року Закон про ТЦУ зазнав чергових змін. Були змінені і критерії, за якими операції визнаються контрольованими.

Що таке контрольовані операції

У новій редакції Податкового кодексу був відкорегований список господарських операцій, які розцінюються, як контрольовані, якщо присутній ряд певних умов. Наприклад, до переліку увійшли зовнішні операції купівлі та продажу послуг за допомогою нових типів нерезидентів. Зокрема, до контрольованих відтепер зараховують операції, здійснювані з непов’язаними нерезидентами, які:

не платять корпоративний податок (податок на прибуток), включаючи прибуток, отриманий ними за межами своєї держави
не є податковими резидентами країни, в якій є зареєстрованими юридичними особами
Варто нагадати, що контрольовані угоди – це також господарські операції за участю нерезидентів, зареєстрованих в державах, які входять до затвердженого переліку «низькоподаткових юрисдикцій». І якщо до 1-го січня 2017 року операції з контрагентами, зареєстрованими в державах, що входять до цього переліку, вважалися контрольованими з моменту занесення території в список, то тепер операції з такими контрагентами визнаються контрольованими з 01.01 звітного року, який слідує за календарним, коли держава/територія була занесена в цей список.

datastrategy-service_3_s1800x0_q80_noupscale
380-min

Умови контрольованих операцій

Був збільшений мінімальний обсяг річного доходу, необхідний, щоб угоди визнавалися контрольованими – тепер він становить 150 мільйонів гривень замість 50-ти. Зміни торкнулися і обсягу операцій, які проводяться з одним контрагентом: в новій редакції він становить 10 мільйонів гривень (замість 5-ти мільйонів в старій редакції).

ЗВІТИ З К/О

Звіт про контрольовані операції тепер будуть подаватися до податкової не до 1-го травня, а до 1-го жовтня того року, який слідує за звітним роком. При цьому в новій редакції уточнюється – якщо в поданому звіті платник податків виявив відсутність повного обсягу даних, а також недоліки і помилки, він може:

подати новий звіт, причому, до закінчення крайнього терміну здачі звіту за аналогічний звітний період
надати уточнюючий звіт, якщо звіт по к/о був поданий після закінчення крайнього терміну для необхідного звітного періоду. При цьому такий уточнюючий звіт не може стати підставою для звільнення платника податків від відповідальності, описаної в підпункті 120.3 Податкового кодексу. Плюс до цього, заборонено подавати уточнюючий звіт під час перевірки документації

ob_tarufu
datastrategy-service_3_s1800x0_q80_noupscale

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЦУ

Податковим кодексом був також розширено перелік даних, які повинні бути викладені в документації по ТЦУ, складеної платником податків. Зокрема, до цього переліку входять:

● дані про осіб, чиїми корпоративними правами в обсязі понад 20% напряму або безпосередньо володіє платник податків;
● дані про осіб, які отримують місцеві звіти з управління від платника податків;
● дані про управлінську структуру і схемою організаційної структури платника податків;
● дані про стратегію і діяльності платника податків, включаючи економічні умови діяльності, аналіз основних конкурентів, аналіз ринків, де платник податків веде свою діяльність;
● дані про виконані розрахунки по к/о, включаючи суму і валюту виплат, дату і документи по оплаті;
● дані по діловим стратегіям всіх сторін контрольованої операції, які впливають на ціни.


Як виявити контрольовані операції?

Щоб перевірити відповідність умов здійснюваних операцій визначенню «контрольованих», потрібно провести інвентаризацію всіх угод з нерезидентами, проаналізувати їхні договірні умови, порядок ціноутворення, корпоративні взаємини з відповідними контрагентами і т.д.

Замовте безкоштовний аналіз
Вашої Документації по ТЦУ